Reforç escolar i organització

Reforç escolar, exàmens, organització i tècniques d’estudi
Sessions de treball individuals o en parella de 45 minuts amb dedicació exclusiva a l’àmbit escolar i acadèmic amb l’objectiu de revisar l’agenda i els materials necessaris per treballar adequadament, reforçar els continguts teòrics, resoldre dubtes, consolidar aprenentatges, avançar deures de manera supervisada, preparar exàmens mitjançant tècniques d’estudi i augmentar hàbits de treball, motivació escolar i seguretat personal.

Oferim un seguiment i suport específic en les etapes d’Educació Secundària i Batxillerat per planificar l’estudi a casa i de manera autònoma dissenyant horaris, pla de treball i objectius concrets per assolir millors resultats progressivament i amb bon ànim.

Comptem amb personal professional, pedagògic i qualificat per l’ensenyament dels continguts del currículum escolar.

Per a més informació cliqueu a:
Modalitat i preus
Formulari de contacte