Dislèxia, TDA(H), TEA

Intervenció psicopedagògica llenguatge (dislèxia, TEL, habilitat lectoescriptora baixa)
Programa d’intervenció per les dificultats específiques de l’aprenentatge com la dislèxia, el trastorn de llenguatge o baixa habilitat lectoescriptora mitjançant metodologies didàctiques, pissarra digital, projector i materials d’elaboració pròpia.
Els objectius en aquestes sessions de treball específic són: consciència fonològica, assossiació so-grafia, mecànica lectora, automatització, velocitat, fluïdesa, comprensió pura i comprensió oral. Reconeixement grafies, motricitat fina, formació paraules, estructura frase, signes de puntuació, elaboració text, normes ortografia.
Treballem per augmentar l’habilitat lectoescriptora i la normalització del procés d’aprenentatges.

Intervenció psicopedagògica TDA(H) – TEA
Intervenció dirigida a nens i nenes o adolescents amb dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat o trets de l’espectre autista per augmentar l’autoconeixement i interiorització de pautes i estratègies que facilitin la millora de funcions executives, estratègies de pensament seqüencial, planificació i priorització de tasques, autoinstruccions, organització personal, actitud i predisposició vers la feina escolar, maneig emocional, comportament adequat, autocontrol d’impulsos i hiperactivitat.
Vetllem pel creixment personal i desenvolupament integral.

Intervenció psicopedagògica global
Intervenció específica (dislèxia/TDA(H)/ TEA/ TEL)+ deures, exàmens, actitud, responsabilitat, suport personal i familiar.
Programa d’intervenció global per un progrés eficaç.

Per a més informació cliqueu a:
Metodologia
Modalitat i preus
Formulari de contacte