Diagnòstics

El diagnòstic psicopedagògic és una exploració que es realitza de forma individual i personalitzada amb mètodes objectius amb la finalitat de detectar, orientar i intervenir adequadament davant dificultats d’aprenentatge o rendiment. El diagnòstic psicopedagògic permet l’aplicació de mesures metodològiques i/o curriculars en cas de necessitat contrastada.

Dimensions que s’avaluen:
Desenvolupament cognitiu
(comprensió verbal, percepció, raonament, memòria i velocitat de processament)
Competències curriculars (lectura, escriptura, comprensió, raonament numèric i matemàtic i hàbits d’estudi)
Desenvolupament personal (personalitat, autoestima, autoimatge, amabilitat, extraversió)
Desenvolupament social (habilitats socials, interacció, obertura, consciència)

Què es pot diagnosticar?
Baix rendiment, dislèxia, disortografia, discalcúlia, trastorn del llenguatge, interferències atencionals.

S’inclou:
Entrevista inicial amb la família (gratuïta), recollida de dades i motiu de la demanda, exploració individual, proves estandaritzades, informe personalitzat (descripció de cada prova, resultats obtinguts, interpretació resultats, identificació dificultats específiques, impressió diagnòstica, orientacions i recomanacions, proposta d’intervenció), entrevista devolució

Per a més informació cliqueu a:
Modalitat i preus
Formulari de contacte