Habilitats socials i conducta

Les dinàmiques de grup, habilitats social i conducta són sessions en grups reduïts destinades a millorar les perspectives socials dels nen/es i joves amb alguna dificultat intrínseca (TDAH, TEA) o de relació/integració (manca habilitats socials, actituds inadequades).

Objectius Educació Infantil:
Inhibir comportaments no desitjats (rebequeries, desafiament, indiferència, accés moviment, verborrea, conducta disruptiva)
Elaborar rutines quotidianes (metes assequibles i objectives, recompenses o conseqüències)
Instaurar hàbits mútuament satisfactoris (comunicació eficaç, escolta activa, empatia, resolució conflictes)
Desenvolupar funcions executives (ordenar pensament, auto instruccions, memòria de treball)

Objectius Educació Primària i Educació Secundària:
Educar amb valors que condueixen progressivament a l’adequada interrelació amb els altres i els requeriments del medi social
Adquirir coneixements, actituds i hàbits que faciliten la transició de la infantesa a l’adolescència de manera saludable fomentant la maduresa i autonomia que es requereix en l’etapa adulta
Analitzar conseqüències de les pràctiques i comportaments erronis

El grup de dinàmiques d’habilitats socials i conducta compta amb un programa específic elaborat per professionals de l’àmbit de la psicologia, la pedagogia i l’educació social amb l’objectiu de contemplar de manera global els aspectes més importants que conflueixen en el desenvolupament integral de la persona en relació als altres i l’entorn més proper.

Les dinàmiques d’habilitats socials i conducta són activitats en grup que es duen a terme mitjançant tècniques de diàleg, observació participant, modelatge o escenificació de role playings. L’objectiu de les dinàmiques de grup és situar-se en un context o situació determinada que s’hagi de resoldre mitjançant la presa personal de decisions i la relació amb els altres evitant en tot moment el conflicte, la impulsivitat o la resposta inadequada.

La participació en les dinàmiques d’habilitats socials i conducta és un exercici d’observació, reflexió, comunicació, interrelació, empatia i esforç per posar en pràctica les pautes educatives que es poden conèixer a nivell teòric i que és recomanable traspassar a la realitat del dia a dia quotidià.

Les dificultats dels nens/es s o adolescents en la seva adaptació a l’entorn, relació i procés socioeducatiu no tenen en tots els casos idèntics orígens, ni tampoc la mateixa evolució, no obstant això, quan les influències familiars i escolars són adequades i quan la intervenció psicopedagògica és precoç, el nen/a o adolescent amb  aquestes dificultats en pot remetre els efectes negatius de manera progressiva.

Per a més informació cliqueu a:
Modalitat i preus
Formulari de contacte