Habilitats socials i conducta

Les dinàmiques de grup, habilitats social i conducta són sessions grupals d’aprenentatge teòric i pràctic compartit.

L’objectiu de les dinàmiques de grup, habilitats socials i conducta és aconseguir, a través de les activitats específiques proposades, disminuir i/o extingir trets d’hiperactivitat, impulsivitat, conducta disruptiva, poca constància per seguir i respectar normes i/o augmentar competències comunicatives verbals, no verbals i paralingüístiques que afavoreixin relacions positives, conductes adequades i integració social.

En les dinàmiques en grup treballem:
Activitats vivencials i quotidianes per afrontar-les amb èxit
Habilitats comunicatives, assertives i afectives
Participació i escolta activa
Maneig emocional
Anàlisi conseqüències comportaments erronis
Augment autocontrol
Competències personals i empatia
Resolució de conflictes
Procés de maduresa personal i augment de la responsabilitat individual i grupal

En les dinàmiques de grup treballem mitjançant:
Autoconeixement i reflexió
Treball cooperatiu en grup
Escenificació i role playing
Empoderament
Jocs terapèutics

Per a més informació cliqueu a:
Modalitat i preus
Formulari de contacte