Assessorament familiar

Assessorament familiar  és un servei per resoldre dubtes del dia dia familiar i educatiu amb els fill/es amb el suport i acompanyament professional de manera personalitzada tenint en compte l’estructura familiar, la dinàmica establerta, l’estil educatiu i els conflictes educatius identificats.

Procediment:
Entrevista gratuïta per fer un primer contacte.
Planificació de les sessions amb dia i hores concertades.
Realització de les sessions amb els progenitors (un o tots dos) o, si s’escau, també amb la presència del fill/a o germans/es.

En les sessions d’assessorament familiar els objectius són:
Alleugerir mal estar, tensió, angoixa, culpabilitzacions i preocupacions
Resoldre dubtes
Potenciar conductes assertives
Facilitar ben entesa entre progenitors
Porposar pautes d’actuació per casa
Empoderament
Creixement personal

Per a més informació cliqueu a:
Modalitat i preus
Formulari de contacte