Modalitats i preus diagnòstics, psicopedagogia i assessorament familiar

Diagnòstic psicopedagògic: 100€* – 150€**
Inclou: entrevista inicial, recollida de dades, passació proves, informe complet, entrevista de devolució i entrega de l’informe.
(*) Diagnòstics Educació Infantil i Prevenció-Addicció Tecnologies.
(**) Educació Primària, ESO i Batxillerat.

Assessorament familiar presencial: 30€/sessió
Inclou: entrevista inicial gratuïta, planificació calendari d’entrevistes, durada 45-60 minuts.

Assessorament familiar a distància: 55€/abonament 6 sessions
Inclou: entrevista inicial gratuïta presencial o a distància, planificació calendari d’entrevistes, 6 sessions de 30 minuts online.

Intervenció psicopedagògica TDA-H o TEA: 80€/mes 
Objectiu: intervenció teòrica i pràctica per augmentar autoconeixement, autocontrol, funcions executives, organització personal, atenció, maneig emocional, gestió de conflictes, atenció, estil reflexiu i conseqüències de les pròpies accions.
Sessions: 1 per setmana en grup
Duració: 45 minuts cada sessió
Inclou: entrevista inicial, intervenció psicosocioeducativa, seguiment amb escola/institut, informe anual, atenció a la família.

Dinàmica de grup, conducta i habilitats socials: 80€/mes 
Objectiu: intervenció teòrica i pràctica per millorar comportament, habilitats socials,seguretat personal, comunicació, integració.
Sessions: 1 per setmana en grup
Duració: 45 minuts cada sessió
Inclou: entrevista inicial, intervenció psicosocioeducativa, seguiment amb escola/institut, informe anual, atenció a la família.

Prevenció-Addicció noves tecnologies: 80€/mes 
Objectiu: programa temàtic d’informació de riscs i perjudicis, sensibilitació, generador d’actituds positives i fomentar oci saludable.
Sessions: 1 per setmana en grup
Duració: 45 minuts cada sessió
Inclou: entrevista inicial, intervenció psicosocioeducativa, avaluació final, atenció a la família.

lntervenció psicopedagògica global: 89€*-170€**
Objectiu: intervenció específica (dislèxia, TDA-H, TEL, TEA, baix QIT, baix rendiment, selectivitat) + organització acadèmica + reforç + + deures i/o exàmens + tècniques d’estudi + conducta + motivació, seguretat i suport personal i/o familiar.
Sessions: 1* o 2** per setmana a nivell individual
Inclou: entrevista inicial, intervenció psicopedagògica, seguiment amb escola/institut, informe anual, atenció a la família.

Cursets intensius d’estiu: 100€/setmana (10 hores per setmana)
Objectiu: curset intensiu per assolir un major nivell en competències bàsiques o avançar deures i preparar exàmens de recuperació.
Sessions: diàries (horari matí última setmana juny i juliol i horari de tarda última setmana agost i primera quinzena setembre)
Duració: 2 hores diàries
Inclou: entrevista inicial, intervenció psicoepdagògica, seguiment escolar, atenció a la família.

Per a més informació cliqueu a:
Formulari de contacte