Modalitats i preus diagnòstics, psicopedagogia i assessorament familiar. 

Nota: tots els serveis  presencials o online. 

Diagnòstic psicopedagògic: 100€* – 150€**
Inclou: entrevista inicial, recollida de dades, passació proves estandaritzades, informe complet, entrevista de devolució, entrega de l’informe, recomanacions i proposta d’intervenció psicopedagògica si s’escau.
(*) Educació Infantil
(**) Educació Primària, ESO i Batxillerat.

Assessorament familiar mensual: 20€/sessió
Inclou: entrevista inicial gratuïta, planificació objectius i necessitats, 1 entrevista mensual (durada de cada visita 45-60 minuts).

Dinàmica de grup i habilitats socials: modalitat presencial 89€/mes – modalitat online 80€/mes
Inclou: entrevista inicial, intervenció psicosocioeducativa, seguiment amb escola/institut, informe anual, atenció a la família.
Objectius TDA(H) / TEA: intervenció teòrica i pràctica per augmentar autoconeixement, autocontrol, funcions executives, organització personal, atenció, comprensió emocions pròpies i alienes, gestió de conflictes, estil reflexiu i conseqüències de les pròpies accions.
Objectius habilitats socials / conducta: intervenció teòrica i pràctica per facilitar relacions satisfactòries, augmentar competències interpersonals, expressió de sentiments, habilitats comunicatives verbals i no verbals, aprenentatge social i integració.
Sessions: 1 per setmana.
Duració: 45 minuts cada sessió.

lntervenció psicopedagògica específica o global: modalitat presencial 170€/mes – modalitat online 150€/mes
Inclou: entrevista inicial, intervenció psicopedagògica, seguiment amb escola/institut, informe anual, atenció a la família.
Objectius: intervenció específica lectura i escriptura / intervenció global (dificultats aprenentatge, reforç escolar, habilitats socials).
Sessions: 2 per setmana
Duració:  1h30 per setmana

Cursets intensius d’estiu: modalitat online 80€/setmana
Inclou: entrevista inicial, detecció de necessitats, definició objectius, planificació de les sessions.
Modalitats: monogràfics d’entrenament lector,  taller escriptor, anglès adaptat, reforç escolar, habilitats socials.
Sessions: dilluns a divendres, sessions de 45 minuts en horari de tarda l’última setmana de juny, juliol i/o primera setmana setembre. Setmanes a escollir. Modalitats a escollir.

Per a més informació cliqueu a:
Formulari de contacte