Modalitats i preus diagnòstics, psicopedagogia i assessorament familiar

Diagnòstic psicopedagògic: 100€* – 150€**
Inclou: entrevista inicial, recollida de dades, passació proves estandaritzades, informe complet, entrevista de devolució, entrega de l’informe, recomanacions i proposta d’intervenció psicopedagògica si s’escau.
(*) Educació Infantil
(**) Educació Primària, ESO i Batxillerat.

Assessorament familiar presencial: 30€/sessió
Inclou: entrevista inicial gratuïta, planificació calendari d’entrevistes, durada de cada visita 45-60 minuts.

Dinàmica de grup i habilitats socials: 89€/mes 
Inclou: entrevista inicial, intervenció psicosocioeducativa, seguiment amb escola/institut, informe anual, atenció a la família.
Objectius TDA(H) / TEA: intervenció teòrica i pràctica per augmentar autoconeixement, autocontrol, funcions executives, organització personal, atenció, comprensió emocions pròpies i alienes, gestió de conflictes, estil reflexiu i conseqüències de les pròpies accions.
Objectius habilitats socials / conducta: intervenció teòrica i pràctica per facilitar relacions satisfactòries, augmentar competències interpersonals, expressió de sentiments, habilitats comunicatives verbals i no verbals, aprenentatge social i integració.
Sessions: 1 per setmana en grup reduït.
Duració: 45 minuts cada sessió.

lntervenció psicopedagògica específica o global: 89€/mes* 170€/mes**
Inclou: entrevista inicial, intervenció psicopedagògica, seguiment amb escola/institut, informe anual, atenció a la família.
Objectius: intervenció específica en trastorns d’aprenentatge o llenguatge (dislèxia amb dificultats en la lectura i/o escriptura, TEL, TEA,) o intervenció global (reforç escolar, planificació acadèmica, acompanyament personalitzat, conducta, habilitats socials).
Sessions: 1* o 2** per setmana
Duració: 45 minuts* o 90 minuts**

Cursets intensius d’estiu: des de 85€ per setmana (dilluns a divendres)
Inclou: entrevista inicial, material específic, sessions en grups reduïts màxim 5 infants/adolescents.
Modalitats: monogràfics específics d’entrenament lector,  taller escriptor, anglès adaptat, reforç escolar + habilitats socials.
Sessions: dilluns a divendres, 1h30 hores diàries (16h a 17h30 o 17h30 a 19h), juny, juliol i primera setmana setembre. Setmanes a escollir. Modalitats a escollir.

Per a més informació cliqueu a:
Formulari de contacte