Metodologia Bits d'Intel·ligència (Glenn Doman)
Metodologia Intel·ligències Múltiples (Howard Gardner)
Material psicopedagògic d’elaboració pròpia
Material psicopedagògic d’editorials especialitzades
Pissares dinàmiques
Projectors digitals
Qüestionaris d'avaluació escolar i aprenentatges
Qüestionaris psicosocieducatius
Butlletins informatius de pautes i recomanacions en la dinàmica familiar
Vídeos pedagògics setmanals en xarxes socials InstagramCanal de Youtube
Acompanyament i suport familiar en tot moment