Qüestionaris psicosocieducatius
Qüestionaris d'avaluació escolar i aprenentatges
Bits d'Intel·ligència (Glenn Doman)
Intel·ligències Múltiples (Howard Gardner)
Material psicopedagògic d’elaboració pròpia
Material psicopedagògic d’editorials especialitzades
Pissares dinàmiques
Projectors digitals
Espais de treball acollidors per sessions individuals o grupals
Butlletins informatius de pautes i recomanacions en la dinàmica familiar
Vídeos pedagògics setmanals en xarxes socials InstagramCanal de Youtube
Acompanyament i suport familiar en tot moment